Diensten

 

Talen :
Vertalingen van en naar Nederlands, Frans, Engels, Duits
Voor andere talen bevelen we u graag degelijke collega's aan.

 

Soorten teksten

Expertise

Gesponsorde activiteiten


         

Soorten teksten (top)


Medisch

Farmaceutisch

Wetenschappelijk

Technisch

Muziek

- Gebruikershandleidingen voor medische instrumenten of prothesen
- Syllabussen
- Onderzoeksrapporten voor verzekeringen

- Persberichten

- Nieuwsbrieven

- Aanvraagdossiers tot opname op de lijst der terugbetaalbare specialiteiten
- SPK
- Patiëntenbijsluiters
- Toestemmingsformulieren
- Syllabussen

- Persberichten

- Nieuwsbrieven

- Studieboeken
- Proefschriften
- Artikelen voor tijdschriften

- Persberichten

- Nieuwsbrieven

- Handleidingen
- Installatie-instructies

- Persberichten

- Nieuwsbrieven

- Studieboeken
- Handleidingen

- Persberichten

- CD-boekjes


Expertise (top)


Medisch

Farmaceutisch

Wetenschappelijk

Technisch

Muziek

- Endoprothesen (stents, meshes, etc…)
- Gewrichtsprothesen
- Implanteerbare pompen
- Bloedglucosemeters
- Steunmateriaal

- Farmacologie
- Vakjargon / lekentaal
- Menselijke geneeskunde

- Diergeneeskunde (huisdieren, veeteelt)

- Aardobservatie
- Biologie
- Aardkunde
- Pijn
- Kanker
- Moleculaire biologie
- Biochemie
- Genetica
- Ethologie (diergedrag)
- Fundamenteel onderzoek
- Pathologie

- Alternatieve geneeskunde (homeopathie, osteopathie, acupunctuur, acupressuur)

- HVAC
- Zonneboilers
- Sanitaire installaties

- Instrumentenbouw
- Muziektheorie