Sponsoring

 

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken


Ondersteuning van een beroepsvereniging is zeer nuttig om op de hoogte te blijven van de innovaties en praktijken in de eigen beroepssector. Tevens is het via deze instelling soms ook mogelijk om de markt bij te sturen en de overheid te wijzen op de eigenheden van ons beroep. De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is voor ons uiteraard ook de beste plaats om nieuwe medewerkers te vinden.

 


www.cbti-bkvt.org

 

Gesponsorde activiteiten